העברה ניצבת למשטחים

העברת משטחים בהרמה אנכית או בהרמה צירית

  • העברת משטחים בניצב לכיוון נסיעת המשטח תוך שינוי כיוון נשיאת המשטח (שינוי כיוון מובילי המשטח – קורות הבסיס של המשטח)
  • הרמה אנכית השימושית מאד בנשיאת עומס כבד.
  • הרמה צירית שימושית לרוב לעומסים קלים ובעלות נמוכה.
  • מאפשר מעבר ממסוע גלילים למסוע שרשרת ולהפך.
  • אמינות גבוהה מאד.
  • עלויות תחזוקה נמוכות.
 
רובוט אוטומציה למפעלים
רובוטים למפעל